Untitled Document
Utleigesatsar
For arrangement:

 • Dekking av bord: Kr 40,00 pr kuver
 • Arbeid (servering, oppvask): Kr 200,00 / arbeidstime
 • Utleigesatsar: Sjå fullstendig prisliste
 • .

  Informasjon og reglar:

  • Utleigeansvarleg er Turid Åsnes (telefon 95772948)
  • Leigar er økonomisk ansvarleg for eventuelle øydeleggingar.
  • Alle rom som er nytta skal ryddast og forlatast som dei var. Evt. leigevask skal avtalast på førehand. Søppel skal setjast på tilvist stad. Leigar må betale om noko ikkje er tilfredsstillande.
  • Leigar og utleigar bør sjå over huset saman før og etter leigeforholdet.
  • Prisar gjeld pr. døgn dersom ikkje anna er oppgjeve

   

   

  © Copyright Straumsnes Grendalag 2009