Untitled Document
Turstiar
Området har eit nett av godt merka turstiar. Ein kan starte frå Straumsnes
(indre eller ytre Åsnes, Andalsvika), Tysse og Dalsleitet og nå inn i dei
same stiane. Startpunkta har skilt med oversiktskart. På heia har ein godt
utsikt mot øyane og havet i vest og fjellområdet i indre strøk.

I tillegg går det sti over Fredensborgåsen med start anten frå Malvik eller
parkeringsplassen på Tysse.  Sjå kart. (PDF fil)

 

 

© Copyright Straumsnes Grendalag 2009